REKRUTACJA TRWA !

nie czekaj, zgłoś się do 15 listopada 2021 i zostań naszym studentem. Nie wiesz jak to zrobić? Pomożemy, kliknij w poniższy przycisk i dowiedz się wszystkiego.

PRAKTYCZNE ASPEKTY

ponad połowa zajęć prowadzona jest ze specjalistami w zakresie logistyki. Są to dyrektorzy i kierownicy działów logistyki dużych, polskich przedsiębiorstw.

previous arrow
next arrow
Slider

Rekrutacja trwa do 15 LISTOPADA 2021 r.

Co należy zrobić?

  1. Należy wypełnić elektroniczny formularz rekrutacji na stronie http://rekrutacja.uz.zgora.pl/studia-podyplomowe/ oraz uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

  2. Wydrukować wniosek utworzony podczas rekrutacji i dowód opłaty rekrutacyjnej.

  3. Dokumenty przesłać skanem na adres: m.szatkowska@wez.uz.zgora.pl, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Po zakończeniu rekrutacji o jej rezultatach powiadomimy mailowo lub telefonicznie. Wówczas będzie trzeba dostarczyć oryginał dyplomy ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) do wglądu do sekretariatu studiów. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji od minimum 15 osób. Liczba miejsc ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Gdzie odstarczyć?

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć na trzy sposoby:

– przesłać skanemna adres m.szatkowska@wez.uz.zgora.pl(PREFEROWANE),

– dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów Pani mgr Marty Szatkowskiej pok. 11 bud. A-0 ul. Podgórna 50,

– drogą pocztową na adres:

Katarzyna Huk
Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Zielonogórski
Podgórna 50
65-246 Zielona Góra

 

Opłata za studia:

Opłata za semestr: 1700 zł
Koszt rekrutacji: 85 zł
Czas trwania studiów: II semestry (od października do czerwca)

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe- pobrany z konta elektronicznej rejestracji kandydata http://rekrutacja.uz.zgora.pl/studia-podyplomowe/)
  • dyplom  studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich),
  • dowód opłaty rekrutacyjnej (opłaty dokonuje się także w trakcie rekrutacji elektronicznej, proszę w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny formularz rekrutacji),
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (do pobrania tutaj).

Konto bankowe

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wpłacać
na numer konta bankowego:

60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

BANK MILLENNIUM S.A.

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra

Z dopiskiem:

Studia podyplomowe Logistyka + imię i nazwisko