REKRUTACJA TRWA !

nie czekaj, zgłoś się do 15 listopada 2021 i zostań naszym studentem. Nie wiesz jak to zrobić? Pomożemy, kliknij w poniższy przycisk i dowiedz się wszystkiego.

PRAKTYCZNE ASPEKTY

ponad połowa zajęć prowadzona jest ze specjalistami w zakresie logistyki. Są to dyrektorzy i kierownicy działów logistyki dużych, polskich przedsiębiorstw.

previous arrow
next arrow
Slider

SEMESTR I

PODSTAWY LOGISTYKI
(12 godz.)

 • wprowadzenie do logistyki,
 • podstawowe pojęcia i procesy,
 • system logistyczny,
 • japońska filozofia zarządzania,
 • nowe kierunki rozwoju logistyki.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
(12 godz.)

 • logistyka w przedsiębiorstwie,
 • nowe koncepcje zarządzania logistycznego,
 • procesy sterowania zapasami, magazynowania i produkcji,
 • transport w zarządzaniu logistycznym,
 • wizja Toyoty.

PRAWO W LOGISTYCE
(6 godz.)

 • prawo w transporcie,
 • umowy i regulacje prawne w transporcie oraz innych procesach logistycznych,
 • kontrakty w obrocie krajowym i międzynarodowym,
 • problemy prawne i spory sądowe związane z działalnością w branży TSL.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
(12 godz.)

 • łańcuch dostaw a sieć logistyczna,
 • uczestnicy łańcucha dostaw,
 • partnerstwo w łańcuchach dostaw,
 • nowoczesne technologie informacyjne w łańcuchach dostaw,
 • kierunku i koncepcje doskonalenia łańcucha dostaw,
 • funkcje zapasów w przedsiębiorstwie,
 • modele sterowania zapasami,
 • metody i narzędzia w sterowaniu zapasami,
 • proces zaopatrzenia,

STEROWANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(10 godz.)

 • analiza doboru dostawców,
 • gra strategiczna „Planowanie zapasów”.

EKONOMIKA TRANSPORTU
(12 godz.)

 • zapoznanie z programem InterLAN SPEED,
 • definicje, funkcje, cele transportu,
 • założenia ekonomicznej teorii transportu,
 • popyt i podaż na usługi transportowe,
 • infrastruktura transportowa w funkcjonowaniu państwa,
 • system transportowy państwa.

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(12 godz.)

 • pojęcie spedytora i przewoźnika,
 • charakterystyka gałęzi transportu zewnętrznego (transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, rurociągowy),
 • kryteria wyboru przewoźników,
 • koszty transportu,
 • transport kombinowany, intermodalny, multimodalny, bimodaleny,
 • konwencja o umowie międzynarodowego transportu drogowego towarów CMR.

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA W ŁAŃCUCHU DOSTAW
(10 godz.)

 • wprowadzenie do automatycznej identyfikacji w łańcuchach dostaw,
 • automatyczna identyfikacja za pomocą kodów kreskowych i RFID, GPS, Internet,
 • automatyczna identyfikacja materiałów, towarów i produktów w systemach informatycznych – Kody kreskowe i system GS1 (EAN),
 • elektroniczna wymiana danych – EDI.

SIECI LOGISTYCZNE
(16 godz.)

 • problemy modelowania sieci logistycznej,
 • zarządzanie siecią logistyczną,
 • wirtualna organizacja jako sieć logistyczna,
 • klastry przemysłowe a sieci logistyczne,
 • komputerowy system planowania wirtualnych sieci produkcyjnych – eksperymenty,
 • planowanie przepływu materiału w sieci logistycznej z uwzględnieniem kosztów realizacji zadań produkcyjnych- metody optymalizacji i symulacji.

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(5 godz.)

 • wybór tematu pracy dyplomowej.

SEMESTR II

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(16 godz.)

 • istota strategii, gry i zarządzania strategicznego,
 • proces formułowania strategii; Wizja, misja i cele strategiczne organizacji,
 • konkurencyjność a przewaga konkurencyjna organizacji,
 • metody analizy strategicznej otoczenia organizacji,
 • metody planowania strategicznego,
 • modele biznesu,
 • gry strategiczne w warunkach oddziaływań globalizacji i dynamicznego otoczenia.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA
(14 godz.)

 • istota i znaczenie magazynowania,
 • rola magazynu w systemie logistycznym,
 • czynniki lokalizacji magazynów,
 • zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie,
 • zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje jednostek ładunkowych,
 • wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

LABORATORIUM MAGAZYNOWE
(14 godz.)

 • praca na systemie MagS1- tworzenie kodów kreskowych, identyfikacja towarów i jednostek paletowych, inwentaryzacja,
 • gra strategiczna.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
(6 godz.)

 • ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej.
 • wykorzystanie systemów informatycznych w transporcie,
 • laboratorium z giełd transportowych Trans.eu.

SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE
(16 godz.)

 • laboratorium na systemach klasy ERP,
 • klasyfikacja i ewolucja systemów ERP,
 • wykorzystanie i funkcjonalność systemów klasy ERP dla logistyki i innych obszarów przedsiębiorstwa,
 • laboratorium z giełd transportowych Timo.Com.

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
(12 godz.)

 • role i umiejętności menedżera,
 • budowanie modeli biznesu,
 • kapitał intelektualny i kapitał relacyjny w procesie tworzenia wartości,
 • menedżer w logistyce.

MENEDŻER W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
(8 godz.)

 • role i umiejętności menedżera,
 • budowanie modeli biznesu,
 • kapitał intelektualny i kapitał relacyjny w procesie tworzenia wartości,
 • menedżer w logistyce.

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(15 godz.)

 • przygotowanie pracy dyplomowej.

FORMA ZALICZENIA:

praca dyplomowa na wybrany temat w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

Dokładny opis i zakres tematyczny znajduje się w sylabusach przedmiotu na stronie

https://webapps.uz.zgora.pl/syl/